Το EllinikoTheatro είναι ένας διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Από την ίδρυσή του το 1979 στόχο έχει να αποτελέσει έναν καινοτόμο φορέα πολιτιστικής διπλωματίας, διευρύνοντας τα χρονικά, χωρικά και κοινωνικά σύνορα του ελληνικού θεάτρου.

 

Θέατρο Ειρήνης

Οι Ομηρικές Αναγνώσεις παρουσιάζονται από την διεθνή λογοτεχνική εταιρία Οι Αναγνώστες του Ομήρου, σε στενή συνεργασία με το Ελληνικό Θέατρο. Οι εκδηλώσεις μπορούν να οργανωθούν σε κάθε είδους χώρο με τη συμμετοχή διαφόρων τύπων ακροατηρίου. Η τεράστια επιτυχία των Αναγνώσεων στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, Ιταλία, Ουρουγουάη, Τουρκία και Αίγυπτο έχει προξενήσει αυξημένο ενδιαφέρον για παρόμοια δρώμενα διεθνώς, σκοπεύοντας σε μιά πιο συστηματική έκφραση εκτίμησης της τέχνης του παγκόσμιου ποιητή – ταπεινός αλλά και επιβλητικός φόρος τιμής στον Όμηρο και στα διαχρονικά του μηνύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οργανωτικές και τεχνικές ανάγκες της ξεχωριστής αυτής πολιτιστικής δράσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.