Προηγούμενες παραστάσεις

 • 6 Δεκεμβρίου
  Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
  Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών
  Αθήνα
 • 4 Δεκεμβρίου
  Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
  Κέντρο Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Αθήνα