Το EllinikoTheatro είναι ένας διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Από την ίδρυσή του το 1979 στόχο έχει να αποτελέσει έναν καινοτόμο φορέα πολιτιστικής διπλωματίας, διευρύνοντας τα χρονικά, χωρικά και κοινωνικά σύνορα του ελληνικού θεάτρου.

Aυτό το καλοκαίρι, το ΕllinikoThεatro επιστρέφει στη γενέτειρα του με ένα διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών,
το ΑΤΗENS2018.

Νέα

Το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο ιδρύεται στην Αθήνα

Το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο ιδρύεται στην Αθήνα, ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία από τον Γιάννη Σιμωνίδη και τη Στεφανία Ξυδιά.