Προηγούμενες παραστάσεις

  • ΙΑΝ 21 ΣΜΥΡΝΗ Ελληνική Πανεπιστημιακή Λέσχη, Wilmington, DE ΗΠΑ
  • ΙΑΝ 27 ΑΠΟΛΟΓΙΑ Κολέγιο Allegheny, Meadville, PA ΗΠΑ