Πρόγραμμα

  • ΙΟΥΛ 1-3, 6-10, 13-17, 20-24
    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
    Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
    Πλάκα, Αθήνα