Προηγούμενες παραστάσεις

  • 24-30 Ιουνίου
    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
    Μουσείο Ιστορίας
    Πανεπιστημίου Αθηνών
    Ελλάδα