Προηγούμενες παραστάσεις

  • Ιουν 27-28
    Μαραθώνιες Αναγνώσεις της Ιλιάδας
    Πολιτιστικό Κέντρο Halles de Schaerbeck
    Βρυξέλλες, Βέλγιο