Προηγούμενες παραστάσεις

  • 14 Μαρτίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ Mossbourne Academy Hackney
  • 19 Μαρτίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ Camden School for Girls Camden
  • 21 Μαρτίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ HUB WESTMINSTER Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  • 22 Μαρτίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ Academy of Excellence Tower Hamlets