Προηγούμενες παραστάσεις

  • Σωκράτης Τώρα
    Μακρυγιάννης
    Καβάφης / Ομηρικές Αναγνώσεις
  • Μελβούρνη, Σύδνευ, Brisbane,
    Wellington, Auckland
    Αυστραλία & Νέα Ζηλανδία