Πρόγραμμα

 • ΜΑΡ 3
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  Ν.S Productions
  Τhe Hydra Space
  Σαλέρνο, Ιταλία
 • ΑΠΡ 1
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  EU Delegation
  Ουάσινγκτον, ΗΠΑ
 • ΑΠΡ 2
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  Maryland University,
  College Park, MD