Προηγούμενες παραστάσεις

  • 14-23 Μαΐου
    ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ – ΙΛΙΑΔΑ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ
    Ίδρυμα Μαρία Τσάκος
    Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη