Προηγούμενες παραστάσεις

  • 11, 12 Νοεμβρίου Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Αρχιεπισκοπικό Πολιτιστικό Κέντρο Αστόρια, Νέα Υόρκη
  • 7 Νοεμβρίου Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Πανεπιστήμιο Κουήνς Νέα Υόρκη
  • 5 Νοεμβρίου Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Τοπία Κέντρο Τεχνών Άνταμς Μασσαχουσέττης