Προηγούμενες παραστάσεις

 • 3 Οκτωβρίου
  SOCRATES NOW
  Πανεπιστήμιο San Franscisco – Τμήμα Κλασικών Σπουδών
  San Francsico, California
 • 4 Οκτωβρίου
  Ηθική & Πολιτική
  The Devolution Of Two Hellenic Concepts
  ‘Απολογίες’ Μακρυγιάννη & Σωκράτη
  National Hellenic Society
  Las Vegas, Nevada
 • 7 Oκτωβρίου
  SOCRATES NOW
  Skyboat Media
  Contrapuntal Hall
  Brentwood, California