Πρόγραμμα

 • ΟΚΤ 12 & 13
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  Φεστιβάλ ΜΟΝΙΤΟR
  Ηράκλειο, Κρήτη
 • ΟΚΤ 20 & 21
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  Αμερικανικό Πανεπιστήμιο
  Αρμενία
 • ΟΚΤ 25
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ 
  Ilia State University
  Γεωργία