Προηγούμενες παραστάσεις

 • 1-7 Σεπτεμβρίου
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΩΡΑ
  Μουσείο Ιστορίας
  Πανεπιστημίου Αθηνών
  Ελλάδα

 • 14 Σεπτεμβρίου
  ΟΡΕΣΤΕΙΑ – Μαραθώνια Ανάγνωση
  Παλαιό Ελαιουργείο
  Ελευσίνα