Προηγούμενες παραστάσεις

 • Σεπτ 27
  ‘ΗΘΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ:
  Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
  Με Απολογίες από τον Σωκράτη και Μακρυγιάννη’
  Πολιτιστική Παρέμβαση Πεντέλης
  Νέα Πεντέλη, Ελλάδα