Το EllinikoTheatro είναι ένας διεθνής καλλιτεχνικός οργανισμός με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα. Από την ίδρυσή του το 1979 στόχο έχει να αποτελέσει έναν καινοτόμο φορέα πολιτιστικής διπλωματίας, διευρύνοντας τα χρονικά, χωρικά και κοινωνικά σύνορα του ελληνικού θεάτρου.

 

Νέα

Ο «Σωκράτης Τώρα» ολοκληρώνει την 450η παράσταση του διεθνώς

Ο «Σωκράτης Τώρα» ολοκληρώνει την 448η, την 449η και την 450η παράσταση του διεθνώς, στην περιοχή του Κόλπου στο San Francisco, με παραστάσεις στα αγγλικά στο Knutt Hall θέατρο (με κοινό περίπου 500 άτομα, μαθητές, διδάσκοντες και ευρύτερο κοινό του San Francisco State University (SFSU)) και στο JFK Σχολείο Νομικής στο Pleasant Hill και στα ελληνικά στην Ευαγγελική Ελληνό-Ορθόδοξη Κοινότητα του Oakland. Δυνατές επευφημίες επακολούθησαν όλες τις τρείς παραστάσεις-συζητήσεις, οι οποίες υποστηρίχτηκαν οικονομικά από το Ίδρυμα Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών του San Francisco, το Πανεπιστήμιο του JFK, τα τμήματα των Κλασικών σπουδών, της Φιλοσοφίας, της Επικοινωνίας, της Ιστορίας και των Ανθρωπιστικών σπουδών του SFSU, του Κέντρου Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών του SFSU και της Hellenic Law Society του San Francisco.

img_3203