Past events

  • NOV 15 THE APOLOGY American Community School Athens
  • NOV 13 THE APOLOGY Apollo Theatre Patras, Greece
  • NOV 9 THE APOLOGY Drexel University Philadelphia, PA
  • NOV 3 THE APOLOGY Chicago Humanities Festival Chicago, IL